Medan det pågår. While it lasts

Utställning på Köttinspektionen, Uppsala. 17 okt  – 2 nov 2019.
Teckning, måleri, serier. I samarbete med Elmer Hallsby (musik) och Frida Hammar (film)